Zobacz szkołę - Podziemie - Parter - Piętro

     115

Pracownia cukiernicza
114  113

Pracownia cukiernicza
 112 111

Pracownia cukiernicza
110

Pracownia chemii i fizyki
109

pracownia gastronomiczna
108  104

stołówka
szkolna
kuchnia

kuchnia
   
                         
por
     
     118

WC
119

WC
120

Pracownia EEG Biofeedback
121 

Pracownia logopedyczna
 122

Sala lekcyjna
123  124

Sala lekcyjna
125 126

Sala lekcyjna
127
WC
 


--157
150      
                          151      
                          152       
          por - portiernia
pry - prysznic
sz - szatnia
wc - toaleta
104 - gabinet pielęgniarski
108 - pokój nauczycielski
109,115 - pracownie gastronomiczne
111,113 - pracownie cukiernicze
120 - pracownia EEG Biofeedback
121 - pracownia logopedyczna
151 - gabinet pedagoga szkolnego
153 - sekretariat
154 - gabinet dyrekora
156 - księgowość
    153       
 Prysznic
Prysznic 
 Sala stolarzy
Sala stolarzy
      154      
              155      
 Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Stolarnia
Stolarnia
      156