Nauczyciele

 

Dyrekcja:

 • Tomasz Kowalczyk – dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ewa Kobak - wicedyrektor, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia pedagogiczna)

Nauczyciele - przedmioty ogólne

 • Marzena Lamorska - nauczyciel języka polskiego
 • Mariola Gajek – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych
 • Dorota Motyka –Bucka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Barbara Andrzejczak - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Barbara Twaróg - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ewa Więch - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Joanna Mularczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Gadecka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Renata Marzec - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Stanisław Kotowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Wspaniała - Herbuś - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Truskolaska – Golema - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Wojciechowicz – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 • Karina Gułowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Agnieszka Mrowiec - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Bem – Kuryj - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Janik - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Hanna Lubczyńska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych
 • Danuta Guba – nauczyciel matematyki
 • Iwona Terlecka – nauczyciel języka polskiego
 • Joanna Gruszczyńska - nauczyciel języka polskiego
 • Jadwiga Goleń – nauczyciel religii
 • Leszek Korkus – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Agnieszka Salamon – Pyrzak - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Patrycja Konieczna - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Karolina Czapla – nauczyciel języka angielskiego
 • Karolina Zaborowska ¬- nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Binder – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • Ola Lamorska - nauczyciel matematyki i zajęć rewalidacyjnych
 • Grzegorz Dzienis - nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
 • Mirosław Makuchowski – nauczyciel informatyki
 • Norbert Włodek - nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych
 • Katarzyna Zawadzka - nauczyciel matematyki
 • Magdalena Rygała - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
 • Maria Kieleczawa - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Rygała – bibliotekarz

 

Rewalidacja

 • Bożena Skowronek – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia pedagogiczna)
 • Jolanta Matkowska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy)
 • Beata Laszkiewicz - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy)
 • Marlena Szyszka - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia twórczością)
 • Magdalena Zwierzycka – Rarok - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (muzykoterapia)
 • Joanna Szkwerko – Szymik - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korekcyjno-wyrównawcze)

 

Kadra psychologiczna

 • Magdalena Sakowska – psycholog
 • Joanna Sikora – psycholog
 • Ewa Magnowska – pedagog, doradca zawodowy

więcej

 

Internat

 • Agnieszka Zacharska – wychowawca internatu
 • Małgorzata Towarnicka
 • Ewa Madaj – Dudzic
 • Zbigniew Malec

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy