Historia i patron

 

Jakie są początki naszego Ośrodka?

f11.jpg

Projekt budowy szkoły przy ulicy Kamiennej powstał w 1963 roku. W 1965 roku rozpoczęto trwającą dwa lata budowę. Jej koszt to było 10 mln złotych.
Szkołę oddano do użytku 9 września 1967 roku, a w dwa dni później rozpoczęto tutaj naukę. Była to wtedy tylko szkoła podstawowa. 7 czerwca 1974 roku Szkole Podstawowej nr 115 nadano imię Józefy Joteyko. Po kilku latach zabiegów udało się uzyskać zgodę MOiW na zorganizowanie w placówce szkolenia zawodowego dziewcząt o specjalności kucharz-garmażer. 1 września 1974 roku rozpoczęło naukę zawodu kucharza 20 uczniów. Pełne prawa ZSZ dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim szkoła uzyskała dopiero rok później. Druga klasa - kształcąca w zawodzie ślusarz została utworzona w 1977 roku.

f12.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został powołany do życia pismem KOiW we Wrocławiu z dniem 20 sierpnia 1979 roku. Wtedy to powstał też koedukacyjny internat.
29 czerwca 2006 roku rozpoczął się niezbędny i długo wyczekiwany remont placówki. Jego zakończenie, które objęło odnowiony budynek, nowe ogrodzenie i zewnętrzne drogi komunikacyjne, nastąpiło 10 grudnia 2008 roku. Uroczyste otwarcie Ośrodka po remoncie z udziałem wielu gości, przypieczętowało nowy rozdział w jego historii.

f13.jpg

Gimnazjum nr 56- możemy się pochwalić wieloma sukcesami, są wśród nich sportowe, artystyczne, plastyczne oraz turystyczne.

 

1.SPORT I ZDROWIE:

 • Mistrzostwa Dolnego Śląska- w lekkiej atletyce- Oleśnica
 • I miejsce w biegu na 1500m;
 • I i II miejsca w skoku w dal
 • Mistrzostwa Polski- SPRAWNI RAZEM- Słupsk
 • I miejsce w biegu na 100 m
 • I mirjsce w sztafecie 4x100m,
 • III m w skoku w dal
 • I Turniej Wiedzy o AIDS – Wrocław 2006/2007
 • I miejsce – w grupie szkół należących do SIECI SZKÓŁ PROUJĄCYCH ZDROWIE
 • III Turniej Wiedzy o AIDS- Wrocław 2008/2009
 • I miejsce w konkursie wiedzy,
 • II miejsce w scenkach rodzajowych.

2.SUKCESY ARTYSTYCZNE I PLASTYCZNE:

 • Wojewódzkie Przeglądy Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych-I nagroda w 1996, 1997, 1999, wyróżnienie 2003, II nagroda w 2004, 2005
 • Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne organizowane przez Zarząd Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚC"- MOJA OJCZYZNA – MÓJ DOM- II miejsce 2005, 2006.

3.TURYSTYKA:

 • VII Wojewódzki Marsz Na Orientację Gimnazjów w Strzelinie- I miejsce 2008
 • Nasza szkoła w 2005 roku przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w ramach programu realizujemy szereg projektów i warsztatów:
 • -kampania- TRZYMAJ SIĘ PROST
 • -STOPA- STOP AGRESJI
 • -Narkotykom mówię –NIE
 • -pierwsza pomoc przedlekarska- szkolenie dla uczniów i nauczycieli
 • - realizujemy również kilka projektów edukacyjnych:
 • Wędrówki po Dolnym Śląsku- szlakiem CYSTERSÓW; -szlakiem warownych budowli; -szlakiem źródlanej wody
 • Europa- Europa- przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z tożsamością i kulturą starego kontynentu, w ramach programu Klubu Młodego Europejczyka- poznajemy kraje Unii Europejskiej
 • Nowe Horyzonty w Edukacji Filmowej

Patron

joteyko.gif

JÓZEFA JOTEYKO(1866-1928) psycholog, pedagog, filozof, organizatorka kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W działalności Józefy Joteyko można wyróżnić dwa nurty: pracy naukowej (od fizjologii bólu przeszła do rozważań ogólnych, psychologicznych i fizjologicznych) oraz działalności praktycznej.
Walczyła o spójność systemu szkolnego; jednolita szkoła miała zapewnić wszystkim dzieciom możliwość uczenia się, chodziło o to, by dzieci mogły uczyć się w szkole najbardziej dla nich odpowiedniej- w zależności od uzdolnień i możliwości.
Uzasadniała konieczność stosowania selekcji, jako warunku prawidłowej reformy szkolnej w duchu demokratycznym. Osiągnięcia naukowe z zakresu fizjologii przysporzyły jej sławy, jako uczonej wielkiej miary. Wyniki jej prac naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki mniej może były błyskotliwe, ale ich wpływ na rozwój polskiej szkoły był istotny.
Uczniowie z Jej Fakultetu Pedagogicznego, z Instytutu Pedagogicznego, z Instytut Pedagogiki Specjalnej i z licznych kursów wskazania „swojej nauczycielki" przenosili do miejsc pracy- szkół, przedszkoli, zakładów opiekuńczych.
W ten sposób Józefa Joteyko wywarła ogromny wpływ na rozwój myśli społecznej i pedagogicznej, ale też na organizację, na metody pracy dydaktyczno- wychowawczej i program szkół w Polsce.
Umiłowanie dziecka, kraju i wielka pasja naukowca i działaczki społecznej uczyniły z Józefy Joteyko jedną z najwybitniejszych postaci kobiecych w Polsce przełomu XIX i XX wieku.

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy