Lista rzeczy i dokumentów, wymaganych przy zakwaterowaniu wychowanka w internacie SOSW Nr 11

  • skierowanie wydane na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka przez Starostwo Powiatowe (właściwe dla danej gminy)
  • PESEL
  • zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki,
  • środki higieny (szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, itp.),
  • bielizna osobista, ubrania (zmiana na tydzień),

 

Opłaty za internat: Rodzice i opiekunowie ponoszą tylko koszty wyżywienia dziecka w internacie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 13 zł.Odpłatność uwzględnia dni od poniedziałku do piątku. Za dni wolne od nauki opłata nie jest pobierana. Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11

ul. Kamienna 99/101 50-547 Wrocław

Nr konta: 27 1020 5226 00006802 0418 5914

 

więcej o internacie

 

Podanie o przyjęcie do internatu

podanie o internat

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy