Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

 

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

Rok szkolny rozpoczęliśmy zgodnie z tradycją 1 września. We wszystkich klasach odbyły się już pierwsze i kolejne lekcje. Odbyły się też spotkania  z rodzicami.  W szkole zawodowej powstały pierwsze ciasta cukierników, wyroby kulinarne kucharzy, prace stolarskie i  ogrodnicze. W obu szkołach tradycyjnie miesiąc wrzesień to czas, w którym prowadzone są różnego rodzaju zajęcia integracyjne, adresowane do uczniów klas I. Trwają też przygotowania do uroczystości ślubowania uczniów klas I gimnazjum i ZSZ, która odbędzie się 14 października w dniu Święta Edukacji Narodowej.

Mimo, że rok szkolny jest  już w toku, nadal istnieje jeszcze możliwość dołączenia do nas. Jeśli jesteś uczniem i zastanawiasz się nad rozpoczęciem nauki w naszej szkole, albo może jesteś  rodzicem, opiekunem,  pedagogiem, zainteresowanym  bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin.

W naszym Ośrodku zawsze są "Dni otwarte".

Każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją lub kadrą psychologiczno-pedagogiczną.

Jeszcze nie jest za późno, aby rozpocząć naukę w Gimnazjum nr 56 lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14!

 

Zapraszamy! Dyrekcja i kadra pedagogiczna.

 

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

  • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
  • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
  • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
  • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
  • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
  • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

wycieczka kl I  1WYCIECZKA  INTEGRACYJNA  KLAS i

Pod koniec września odbyła się wycieczka integracyjna klas I ZSZ do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Czytaj więcej

 

PASOWANIE 2015PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS i

W październiku odbędzie  się w naszym Ośrodku pasowanie uczniów klas I na ucznia.

Czytaj więcej

 

A Gdańsk na stroneTURNUS  REHABILITACYJNY

W dniach: 17-31 października planujemy wyjazd na turnus rehabilitacyjny

Czytaj więcej

 

2 rozpoczęcie roku 2015ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO

Dnia 1 września 2016 roku uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/17.

Czytaj więcej

 

Formularz kontaktowy