Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

Branżowa Szkola I Stopnia nr 14

   Jesteśmy jedyną publiczną szkołą branżową na terenie Wrocławia, która posiada bogatą ofertą zawodów dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 

 
dzien otwarty3

DZIEŃ OTWARTY

 Osoby zainteresowane, bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin dnia:

              11 kwietnia 2018r godz.  9.00-17.00

W tym dniu w naszym Ośrodku organizowany jest "Dzień otwarty".

 

Podczas Dnia Otwartego będzie można:

 • wziąć udział w krótkim spotkaniu z dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi, w ramach którego przedstawione zostaną między innymi, możliwości zatrudnienia oraz dalszej edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie po skończeniu nauki w szkole branżowej
 • porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami, specjalistami oraz z uczniami,
 • zapoznać się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły (w tym z nową, rozszerzoną ofertą zawodów)
 • wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z dyrekcją i kadrą psychologiczno-pedagogiczną SOSW 11, dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 9, trenerem pracy, liderem projektów unijnych oraz wybranymi nauczycielami i specjalistami – również w godzinach popołudniowych
 • poznać przyszłych wychowawców klas , ich osiągnięcia i sposoby prowadzenia zajęć, 
 • zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów,wziąć udział w lekcjach pokazowych,
 • obserwować zajęcia praktyczne w stolarni, w salach gastronomicznych, w pracowniach ogrodniczych
 • spróbować smacznych potraw i wyrobów cukierniczych,miło spędzić czas
 • uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2018/19,

 

Zapraszamy w szczególności: 

• rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
• szkolnych doradców zawodowych
• nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół branżowych
• pracowników opieki społecznej
• pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
• oraz zainteresowanych

 

Niezależnie od wskazanego terminu Dnia Otwartego, każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy również w innym dogodnym dla siebie czasie

 

Zapraszamy! Dyrekcja i kadra pedagogiczna SOSW 11

 

·      

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Branżowa Szkoła I stopnia nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

 • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
 • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
 • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
 • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
 • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
 • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 
PROJEKT UNIJNY 3
Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław"
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

 

PROJEKT UNIJNY 2             

 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

 • Szkolne Koło Wolontariatu

  SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem uczestniczyli w...

  Czytaj więcej...

 • Świąteczne dekoracje stołu na Wielkanoc

  Świąteczne dekoracje stołu na Wielkanoc Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich uczniów szkół...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy