Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

dzień otwarty nowy  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN    

 

Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych, bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin.

W naszym Ośrodku zawsze są "Dni otwarte".

Każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją lub kadrą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zapraszamy! Dyrekcja i kadra pedagogiczna SOSW 11

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

 • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
 • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
 • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
 • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
 • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
 • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 
PROJEKT UNIJNY 3
Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław"
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

 

PROJEKT UNIJNY 2             

 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

CAPITOL 1LEKCJA O TAŃCU W TEATRZE CAPITOL

W lutym  uczniowie Gimnazjum i ZSZ wzieli udział w "Lekcji o tańcu" w Teatrze Capitol

Czytaj więcej

 

studniówka 2016  5 pngDYSKOTEKA

8 lutego w godzinach popołudniowych uczniowie bawili się na dyskotece karnawałowo-walentynkowej

Czytaj więcej

 

kartki świąteczne 1KONKURS  PLASTYCZNO-jĘZYKOWY

W styczniu odbył się konkurs plastyczno-językowy

Czytaj więcej

 

NARKOTYKI Szkolenie nauczycieli 4WARSZTATY Z POLICJANTKĄ

W ramach szkolnego programu profilaktyki, uczniowie i nauczyciele  wzięli udział w warsztatach, prowadzonych przez policjantkę KMP we Wrocławiu

Czytaj więcej

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 7MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI

Na Wrocławskim rynku obchodzony był Międzynarodowy Dzień Życzliwości, znany pod oryginalną nazwą jako „Hello World Day"

Czytaj więcej

 

Fabryka bombek 1WYCIECZKA  DO FABRYKI  BOMBEK

W listopadzie uczniowie ZSZ uczestniczyli w warsztatach dekorowania bombek choinkowych.

Czytaj więcej

 

Góry Sowie - 6WYCIECZKA W GÓRY SOWIE

Uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w wycieczce na Wielką Sowę

Czytaj więcej

 

Formularz kontaktowy