Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

                                                       Listopad - Miesiąc Pamięci

       Święto Zmarłych

   W naszym Ośrodku listopad to tradycyjnie miesiąc Pamięci o Zmarłych oraz miesiąc Pamięci Narodowej. W tym czasie uczniowie SOSW nr 11 wspominają swoich bliskich, którzy odeszli, odwiedzają cmentarze, zapalają znicze. W ramach lekcji języka angielskiego poznają anglosaskie tradycje obchodów święta zmarłych, przygotowując się do konkursu, związanego z  Halloween. Listopad to także czas edukacji patriotycznej i obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W dniu 10 listopada uczniowie wezmą udział w uroczystym apelu, przygotowanym przez Samorząd Szkolny. Tematyce narodowej poświęcone będą też lekcje historii oraz zajęcia wychowawcze. Innymi słowy – listopad to wyjątkowy czas, w którym przyroda szykuje się do zimy, więc i my  nieco zwalniamy, stajemy się bardziej zamyśleni, refleksyjni...

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

  • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
  • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
  • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
  • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
  • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
  • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

KONKURS RECYTATORSKI 2NAJBLIŻSZE KONKURSY

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w najbliższych konkursach

Czytaj więcej

 

Fotolia 64513298 XSBOISKO WIELOFUNKCYJNE

Właśnie zostało oddane do użytku nowe boisko wielofunkcyjne.

Czytaj więcej

 

A Gdańsk na stroneTURNUS  REHABILITACYJNY

W dniach: 17-31 października niektórzy nasi koledzy i koleżanki uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym

Czytaj więcej

 

PASOWANIE 2015ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS i

14 października  odbyło  się w naszym Ośrodku pasowanie uczniów klas I na ucznia.

Czytaj więcej

 

wycieczka kl I  1WYCIECZKA  INTEGRACYJNA  KLAS i

Pod koniec września odbyła się wycieczka integracyjna klas I ZSZ do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Czytaj więcej

 

Formularz kontaktowy